Names proposed in 'Otavaloa'

a
angotero
l
lisei
o
otanabe
p
pasco piro