Names proposed in 'Iwogumoa'

a
acco acco acco atratus
c
cinctus cinctus curta curtus curtus
d
dicranata dicranatus dicranatus dicranatus dicranatus
e
ensifer ensifer ensifer
i
illustrata illustratus illustratus illustratus insidiosa insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus insidiosus interuna interunus interunus interunus interunus interunus interunus
l
longa
m
montivaga montivagus montivagus
o
ovatus ovatus
p
paradicranatus paradicranatus pengi pengi pengi
s
songminjae songminjae songminjae songminjae songminjae songminjae songminjae songminjae songminjae sparus
t
taoyuandong tengchihensis tengchihensis tengchihensis tropidosatus tropidosatus tropidosatus
x
xinhuiensis xinhuiensis xinhuiensis xinhuiensis xinhuiensis
y
yaeyamensis yaeyamensis yaeyamensis yaeyamensis yueluensis yushanensis yushanensis