Names proposed in 'Cedicoides'

m
maerens maerens maerens
p
parthus parthus pavlovskyi pavlovskyi
s
simoni simoni simoni