Names proposed in 'Isaloides'

p
pustulatus puta putus
t
toussainti toussaintii toussanti
y
yollotl