Names proposed in 'Olbus'

e
eryngiophilus
g
gounellei gounellei gounellei
j
jaguar
k
krypto
n
nahuelbuta
p
personata personatus personatus
s
sparassoides sparassoides