Names proposed in 'Thaleria'

a
alnetorum
e
evenkiensis
l
leechi
o
orientalis
s
sajanensis sukatchevae