Names proposed in 'Islandiana'

a
alata alata alata alata alata alata alata alata alatus
c
cavealis coconino cristata
f
faldificus falsifica falsifica falsificum flaveola flaveola flaveolus flaveolus flaveolus flavoides flavum
h
holmi
i
iowa
l
lasalana lasalanus longisetosa longisetosa longisetosa longisetosum longisetosus longisetosus longisetosus
m
mimbres muma mumai
p
princeps
s
speophila
u
unicornis