Bibliography

Minoranskii, V. A., A. V. Ponomarev & V. P. Gramotenko, 1980. Maloizvestnie i novye dlya yugo-vostoka evropeiskoi chasti usse pauki (Aranei). Vest. Zool. 1980(1): 31-37.[see names] (PDF not available.)