Bibliography

Buchar, J., V. Duchác, K. Hurka & J. Lallák. Pavouci, 1995. - Araneida. In Klíc K Urcování Bezobrat Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)