Bibliography

Zabka, M., 1991c. Studium taksonomiczno-zoogeograficzne nad Salticidae (Arachnida: Araneae) Australii. Wyzsza Szkola Rolniczo-Pedagogiczna W Siedlcach Rozprawa Naukowa 32: 1-110.[see names] (PDF not available.)