Bibliography

Westring, N., 1851. Förteckning öfver de till närvarande tid Kände, i Sverige förekommande Spindlarter, utgörande ett antal af 253, deraf 132 äro nya för svenska Fau Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)