Bibliography

Weiss, I. & A. Marcu, 1979. Aranee si opilionide epigee din rezervatia de dune fluviatile de la Hanu Conachi. Studii Comun. Muz. Brukenthal (St. nat.) 23: 251-254.[see names] (PDF not available.)