Bibliography

Villaronga, P., 1983. Utilización del análisis discriminante para un problema específico entre Pardosa pullata (Clerck, 1758) y P. femoralis E. Simon, 1876 (Araneae: Lycosi Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)