Bibliography

Vilbaste, A., 1969. Eesti Ämblikud I. Krabiämbliklased (Xysticidae), Jooksikämbliklased (Philodromidae) ja Hüpikämbliklased (Salticidae).< Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)