Bibliography

Utochkin, A. S. & N. M. Pakhorukov, 1976. Materialy k faune paukov zapovednika. Trudy Pechoro-Ilycheskogo Gosudarstvennogo Zapovednika 13: 78-88.[see names] (PDF not available.)