Bibliography

Tullgren, A., 1949. Bidrag till kännedomen om den svenska spindelfaunan. III. Svenska representanter för familjen Theridiidae. Ent. Tidskr. 70: 33-64.[see names] (PDF not available.)