Bibliography

Thorell, T., 1894a. Förteckning öfver arachnider från Java och närgrändsande öar, insamlade af Carl Aurivillius; jemte beskrifningar å några sydasiatiska och sydamerikanska spindlar. Bih. Svenska. Vet.-Akad. Handl. 20(4): 1-63.[see names] (PDF not available.)