Bibliography

Thorell, T., 1891. Spindlar från Nikobarerna och andra delar af södra Asien. Kongl. Svenska. Vet.-Acad. Handl. 24(2): 1-149.[see names] (PDF not available.)