Bibliography

Sundevall, J. C., 1833a. Svenska spindlarnes beskrifning. Fortsättning och slut. Kongl. Svenska Vet. Ak. Handl. 1832: 172-272.[see names] (PDF not available.)