Bibliography

Sekirova, G. A., 1988. Novye i maloizvestnye vidy paukov v faune Moldavii . In Fauna i ekologiya Paukoobraenykh. Perm, pp. 87-92.[see names] (PDF not available.)