Bibliography

Schiapelli, R. D. & B. S. Gerschman de P., 1970a. Consideraciones sobre el género Ancylometes Bertkau 1880 (Araneae: Pisauridae). Acta zool. lilloana 27: 155-179.[see names] (PDF not available.)