Bibliography

Richman, D. B., 1977. [Review of] Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) regionow Palearktycznego i Neartycznego, by J. Prˇszynski. Peckhamia 1: 9-11.[see names] (PDF not available.)