Bibliography

Ramírez, M. J., 1993. Revisión del género Liparotoma Simon, 1884 (Araneae, Anyphaenida Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)