Bibliography

Prószynski, J., 1976. Studium systematyczno-zoogeograflczne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionów Palearktycznego i Nearktycznego. Wyzsza Szkola Pedagogiczna Siedlcach 6: 1-260.[see names] (PDF not available.)