Bibliography

Polenec, A., 1988. Nekaj novosti med pajki. Loski Razgledi 35: 29-32.[see names] (PDF not available.)