Bibliography

Polenec, A., 1985. Pajki iz gornjega dela selske doline termofilni bukov gozd nad zalim logom, 650 m. Loski Razgledi 32: 98-107.[see names] (PDF not available.)