Bibliography

Polenec, A., 1982. Nekaj novosti med pajki. Loski Razgledi 29: 61-68.[see names] (PDF not available.)