Bibliography

Miller, F., 1936a. Nekolik vzacnych, pro csr novych Pavouku. Casop. cesk. spol. ent. 33: 186-187.[see names] (PDF not available.)