Bibliography

Legotai, M. V. & N. P. Sekerskaya, 1989. Pauki. In T. V. Ostrovskaya (ed.), Poleznaya fauna plodovogo sada. Agropromizat, Moscow, pp. 218-227.[see names] (PDF not available.)