Bibliography

Kulczynski, W., 1887. Przyczynek do tyrolskiej fauny pajeczakow. Rozprav. spraw. wydz. mat. przyrod. Akad. umiej. Krakowie 16: 245-356 (+ Anhang, pp. 1-12).[see names] (PDF not available.)