Bibliography

Kulczynski, W., 1884. Conspectus Attoidarum Galiciae. Przeglad Krytyczny Pajakow z Rodziny Attoidae zyjacych w Galicyi. Rozpr. spraw. wydz. mat. przyrod. Akad. umiej. 12: 135-232.[see names] (PDF not available.)