Bibliography

Kulczynski, W., 1882b. Opisy nowych Gatunkow Pajakow, z Tatra, Babiej gory i Karpat szlazkich przez. Pam. Akad. umiej. Krakow 8: 1-42.[see names] (PDF not available.)