Bibliography

Kulczynski, W., 1881. Wykaz pajakow z Tatr, Babiej gory i Karpat szlazkich z uwzglednieniem pionowego rozsiedlina pajakow zyjacych w Galicyi zachodniej. Spraw Kom fisyogr. Kracow 15: 248-322.[see names] (PDF not available.)