Bibliography

Kronestedt, T., 1992a. Lessertia dentichelis - en för Sverige ny dvärgspindel i Stockholms tunnelbana. Fauna och Flora 87: 49-55.[see names] (PDF not available.)