Bibliography

Kratochvíl, J., 1934. Pregled pecinskih paukova u Jugoslaviji. Prirodoslov. Razprave. Izdaja Zalaga prirod. Sekc. Muz. Drust. Slov., Ljubliana 2: 165-226.[see names] (PDF not available.)