Bibliography

Jarocki, F. P., 1825. Zoologiia czyli zwiérzetopismo ogólne podlug nayn Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)