Bibliography

Esmerio, M. E. & A. A. Lise, 1996. Revisao taxonômica do gênero Titidius Simon, 1895 da regiao neotropical (Araneae, Thomi Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)