Bibliography

Eickstedt, V. R. D. von & S. Lucas, 1969. Revisao dos tipos de Phoneutria paca (Mello-Leitao), 1922 e Phoneutria leuderwaldti (Mello-Leitao), 1927 (Araneae; Labidognatha; Ctenidae). Mems Inst. Butantan 34: 75-77.[see names] (PDF not available.)