Bibliography

Dziabaszewski, A., 1975. Z badan<'o> nad pajakami wielkopolski, III. Badania Fizjograf. Polska Zachodnia (Zool.) 28: 101-108.[see names] (PDF not available.)