Bibliography

Dalman, J. W., 1826. Årsberättelse om nyare zoologiska arbeten och upptäker, till Kongl. Vetenskaps-Academien afgiven Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)