Bibliography

Clerck, C., 1757. Svenska spindlar, uti sina hufvud-slågter indelte samt under några och sextio särskildte arter beskrefne och med Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)