Search for Taxon: Xenophrys huangshanensis

Class: Amphibia
Order: Anura
Species: Leptobrachella lateralis
Synonym: Megophrys (Xenophrys) lateralis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys lateralis Khonsue and Thirakhupt, 2001
Genus: Megophrys
Synonym: Xenophrys Günther, 1864
Synonym: Xenophrys Khonsue and Thirakhupt, 2001
Species: Megophrys aceras
Synonym: Megophrys (Xenophrys) aceras Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys aceras Khonsue and Thirakhupt, 2001
Species: Megophrys acuta
Synonym: Xenophrys acuta Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Species: Megophrys ancrae
Synonym: Xenophrys ancrae Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) ancrae Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys auralensis
Synonym: Megophrys (Xenophrys) auralensis Ohler, Swan, and Daltry, 2002
Synonym: Xenophrys auralensis Ohler, 2003
Synonym: Megophrys (Xenophrys) auralensis Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys baluensis
Synonym: Megophrys (Xenophrys) baluensis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys baluensis Ohler, 2003
Species: Megophrys baolongensis
Synonym: Xenophrys baolongensis Frost, 2010
Species: Megophrys binchuanensis
Synonym: Megophrys (Xenophrys) binchuanensis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys binchuanensis Ohler, 2003
Species: Megophrys binlingensis
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) binlingensis Fei and Ye, 2016
Synonym: Xenophrys binlingensis Frost, 2010
Species: Megophrys boettgeri
Synonym: Megophrys (Xenophrys) boettgeri Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys boettgeri Ohler, 2003
Species: Megophrys brachykolos
Synonym: Megophrys (Xenophrys) brachykolos Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys brachykolos Ohler, 2003
Species: Megophrys caudoprocta
Synonym: Xenophrys caudoprocta Ohler, 2003
Synonym: Xenophrys (Tianophrys) caudoprocta Fei and Ye, 2016
Species: Megophrys cheni
Synonym: Xenophrys cheni Wang and Yang in Wang, Zhao, Yang, Zhou, Chen, and Liu, 2014
Synonym: Xenophrys cheni Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Species: Megophrys damrei
Synonym: Xenophrys damrei Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) damrei Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys daweimontis
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) daweimontis Fei and Ye, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) daweimontis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys daweimontis Ohler, 2003
Species: Megophrys dringi
Synonym: Megophrys (Xenophrys) dringi Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys dringi Ohler, 2003
Species: Megophrys flavipunctata
Synonym: Megophrys (Xenophrys) flavipunctata Mahony, Kamei, Teeling, and Biju, 2018
Species: Megophrys gigantica
Synonym: Xenophrys gigantica Delorme, Dubois, Grosjean, and Ohler, 2006
Species: Megophrys glandulosa
Synonym: Megophrys (Xenophrys) glandulosa Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys glandulosa Ohler, 2003
Species: Megophrys himalayana
Synonym: Megophrys (Xenophrys) himalayana Mahony, Kamei, Teeling, and Biju, 2018
Species: Megophrys huangshanensis
Synonym: Xenophrys huangshanensis Delorme, Dubois, Grosjean, and Ohler, 2006
Synonym: Megophrys huangshanensis Fei and Ye, 2005
Synonym: Megophrys (Panophrys) huangshanensis   Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Synonym: Boulenophrys huangshanensis Fei and Ye, 2016
Species: Megophrys insularis
Synonym: Xenophrys insularis Wang, Liu, Lyu, Zeng, and Wang, Zootaxa,, 4324
Species: Megophrys jingdongensis
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) jingdongensis Fei and Ye, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) jingdongensis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys jingdongensis Ohler, 2003
Synonym: Xenophrys omeimontis jingdongensis Yang, 2008
Species: Megophrys jinggangensis
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) jinggangensis Fei and Ye, 2016
Synonym: Xenophrys jinggangensis Wang, Zhang, Zhao, Sung, Yang, Pang, and Zhang, 2012
Synonym: Xenophrys jinggangensis Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Species: Megophrys kuatunensis
Synonym: Megophrys (Xenophrys) kuatunesis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys kuatunensis Sukumaran, 2003
Species: Megophrys latidactyla
Synonym: Xenophrys latidactyla Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Species: Megophrys lekaguli
Synonym: Xenophrys lekaguli Frost, 2007
Synonym: Megophrys (Xenophrys) lekaguli Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys liboensis
Synonym: Xenophrys liboensis Zhang, Li, Xiao, Li, Pan, Wang, Zhang, and Zhou, 2017
Species: Megophrys lini
Synonym: Xenophrys lini Wang and Yang in Wang, Zhao, Yang, Zhou, Chen, and Liu, 2014
Synonym: Xenophrys lini Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Species: Megophrys lishuiensis
Synonym: Xenophrys lishuiensis Wang, Liu and Jiang in Wang, Liu, Jiang, Jin, Xu, and Wu, 2017
Species: Megophrys longipes
Synonym: Megophrys (Xenophrys) longipes Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys longipes Khonsue and Thirakhupt, 2001
Species: Megophrys major
Synonym: Xenophrys gigas Jerdon, 1870
Synonym: Xenophrys major Ohler, 2003
Synonym: Megophrys (Xenophrys) major Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys mangshanensis
Synonym: Megophrys (Xenophrys) mangshanensis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys mangshanensis Ohler, 2003
Species: Megophrys maosonensis
Synonym: Xenophrys maosonensis Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Species: Megophrys medogensis
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) medogensis Fei and Ye, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) medogensis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys medogensis Ohler, 2003
Species: Megophrys megacephala
Synonym: Xenophrys megacephala Frost, 2013
Synonym: Megophrys (Xenophrys) megacephala Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys minor
Synonym: Megophrys (Xenophrys) minor Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys minor Ohler, 2003
Species: Megophrys montana
Synonym: Xenophrys montana Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Species: Megophrys monticola
Synonym: Xenophrys monticola Günther, 1864
Synonym: Xenophrys monticola Boulenger, 1882
Synonym: Xenophrys katabhako Deuti, Grosjean, Nicolas, Vasudevan, and Ohler, 2017
Synonym: Xenophrys sanu Deuti, Grosjean, Nicolas, Vasudevan, and Ohler, 2017
Synonym: Megophrys (Xenophrys) monticola Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys nankiangensis
Synonym: Megophrys (Xenophrys) nankiangensis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys nankiangensis Ohler, 2003
Species: Megophrys obesa
Synonym: Xenophrys obesa Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Species: Megophrys omeimontis
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) omeimontis Fei and Ye, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) omeimontis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys omeimontis Ohler, 2003
Species: Megophrys oreocrypta
Synonym: Megophrys (Xenophrys) oreocrypta Mahony, Kamei, Teeling, and Biju, 2018
Species: Megophrys oropedion
Synonym: Xenophrys oropedion Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) oropedion Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys pachyproctus
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) pachyproctus Fei and Ye, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) pachyproctus Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys pachyproctus Ohler, 2003
Synonym: Megophrys (Xenophrys) pachyproctus Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys palpebralespinosa
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) palpebralespinosa Fei and Ye, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) palpebralespinosa Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys palpebralespinosa Ohler, 2003
Species: Megophrys parallela
Synonym: Xenophrys parallela Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Synonym: Xenophrys parallelus Delorme, Dubois, Grosjean, and Ohler, 2006
Species: Megophrys parva
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) parva Fei and Ye, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) parva Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys parva Khonsue and Thirakhupt, 2001
Species: Megophrys periosa
Synonym: Megophrys (Xenophrys) periosa Mahony, Kamei, Teeling, and Biju, 2018
Species: Megophrys robusta
Synonym: Megophrys (Xenophrys) robusta Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys robusta Ohler, 2003
Synonym: Megophrys (Xenophrys) robusta Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys sangzhiensis
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) sangzhiensis Fei and Ye, 2016
Synonym: Xenophrys sangzhiensis Frost, 2010
Species: Megophrys serchhipii
Synonym: Xenophrys serchhipii Mathew and Sen, 2007
Synonym: Xenophrys serchhipii Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) serchhipii Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys shapingensis
Synonym: Xenophrys shapingensis Delorme, Dubois, Grosjean, and Ohler, 2006
Species: Megophrys shuichengensis
Synonym: Xenophrys shuichengensis Ohler, 2003
Synonym: Xenophrys (Tianophrys) shuichengensis Fei and Ye, 2016
Species: Megophrys spinata
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) spinata Fei and Ye, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) spinata Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys spinata Ohler, 2003
Species: Megophrys takensis
Synonym: Xenophrys takensis Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) takensis Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys tuberogranulata
Synonym: Xenophrys tuberogranulatus Frost, 2011
Species: Megophrys vegrandis
Synonym: Xenophrys vegrandis Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) vegrandis Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Species: Megophrys wawuensis
Synonym: Xenophrys wawuensis Ohler, 2003
Species: Megophrys wuliangshanensis
Synonym: Megophrys (Xenophrys) wuliangshanensis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys wuliangshanensis Ohler, 2003
Species: Megophrys wushanensis
Synonym: Megophrys (Xenophrys) wushanensis Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys wushanensis Ohler, 2003
Species: Megophrys zhangi
Synonym: Xenophrys (Xenophrys) zhangi Fei and Ye, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) zhangi Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys zhangi Ohler, 2003
Species: Megophrys zunhebotoensis
Synonym: Xenophrys zunhebotoensis Mathew and Sen, 2007
Synonym: Xenophrys zunhebotoensis Chen, Zhou, Poyarkov, Stuart, Brown, Lathrop, Wang, Yuan, Jiang, Hou, Chen, Suwannapoom, Nguyen, Duong, Papenfuss, Murphy, Zhang, and Che, 2016
Synonym: Megophrys (Xenophrys) zunhebotoensis Mahony, Foley, Biju, and Teeling, 2017
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Philautus kempii
Synonym: Megophrys (Xenophrys) kempii Dubois and Ohler, 1998
Synonym: Xenophrys kempii Ohler, 2003