Search for Taxon: "Tylototriton wenxianensis"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Pleurodelinae
Species: Tylototriton dabienicus
Synonym: Tylototriton wenxianensis dabienicus Chen, Wang, and Tao, 2010
Species: Tylototriton wenxianensis
Synonym: Tylototriton wenxianensis Ye, Fei, and Hu, 1993
Synonym: Tylototriton wenxianensis wenxianensis Chen, Wang, and Tao, 2010