Search for Taxon: "Taudactylus acutirostris"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Myobatrachoidea
Species: Taudactylus acutirostris
Synonym: Taudactylus acutirostris Straughan and Lee, 1966