Search for Taxon: "Smilisca manisorum"

Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Hylidae
Subfamily: Hylinae
Genus: Smilisca
Species: Smilisca manisorum
Synonym: Smilisca manisorum McCranie, 2017