Search for Taxon: "Rhacophorus wui"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Rhacophorus wui
Synonym: Rhacophorus wui Li, Liu, Chen, Wu, Murphy, Zhao, Wang, and Zhang, 2012