Search for Taxon: "Pseudophilautus rus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Pseudophilautus rus
Synonym: Pseudophilautus rus Li, Che, Murphy, Zhao, Zhao, Rao, and Zhang, 2009