Search for Taxon: "Pristimantis simoterus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Subfamily: Ceuthomantinae
Species: Pristimantis simoterus
Synonym: Pristimantis simoterus Heinicke, Duellman, and Hedges, 2007
Synonym: Pristimantis (Pristimantis) simoterus Hedges, Duellman, and Heinicke, 2008