Search for Taxon: "Pristimantis phalaroinguinis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Subfamily: Ceuthomantinae
Species: Pristimantis phalaroinguinis
Synonym: Pristimantis (Pristimantis) phalaroinguinis Hedges, Duellman, and Heinicke, 2008