Search for Taxon: "Pristimantis ockendeni"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Subfamily: Ceuthomantinae
Species: Pristimantis ockendeni
Synonym: Pristimantis ockendeni Heinicke, Duellman, and Hedges, 2007
Synonym: Pristimantis (Pristimantis) ockendeni Hedges, Duellman, and Heinicke, 2008